Skip to main content

Yayınlarım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Şuan Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Siyasetteki Rolü adlı  tez çalışmamı yürütmekteyim. Bugüne kadar yaptığım akademik çalışmalarıma Akademik Kaynak internet sitemizden ve Akademik Düşünce Dergisi’inden ulaşabilirsiniz.

 

Makalelerim: 

Seçim Sistemlerinin Seçmen İradesine Etkisi 

6360 Sayılı Kanunun Köy Üzerine Etkileri 

Türk Belediye Tarihi ve Belediye Uygulamaları

Türk Kültür Tarihinde Ekolojik İzler

Kent Konseylerinin Yerel Siyasetteki Rolü: Atakum Kent Konseyi Örneği 

 

Kitap özeti ve incelemesi:

Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, Fritjoh Capra

 

Film kesiti çevirisi:

Mindwalk (Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası kitabının uyarlandığı film)